STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55401 17009525/HSCBA-HN 180000156/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic18

Còn hiệu lực

55402 18009799/HSCBA-HN 180000157/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo tròng kính tự động

Còn hiệu lực

55403 18009012/HSCBA-HCM 180000121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Vòng đệm khí dùng cho mặt nạ thở

Còn hiệu lực

55404 18009007/HSCBA-HCM 180000122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

55405 18009011/HSCBA-HCM 180000123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Mặt nạ thở/ Mask thở

Còn hiệu lực

55406 18008998/HSCBA-HCM 180000124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Đầu đèn có gắn camera

Còn hiệu lực

55407 18008999/HSCBA-HCM 180000125/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Đèn mổ dùng trong y tế

Còn hiệu lực

55408 18009020/HSCBA-HCM 180000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Bàn mổ dùng trong y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

55409 18009022/HSCBA-HCM 180000127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Thiết bị treo trần dùng trong y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

55410 18009010/HSCBA-HCM 180000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Máy Tập Phục Hồi Chức Năng Cho Chi Trên, Chi Dưới

Còn hiệu lực