STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55451 000.00.19.H29-200504-0008 200000906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55452 000.00.19.H29-200504-0046 200000907/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55453 000.00.19.H29-200504-0044 200000908/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55454 000.00.19.H29-200504-0043 200000909/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55455 000.00.19.H29-200504-0042 200000910/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55456 000.00.19.H26-200522-0009 200000977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Giường bệnh nhân tay quay và phụ kiện

Còn hiệu lực

55457 000.00.19.H26-200522-0021 200000978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Khẩu trang y tế (Face mask medical)

Còn hiệu lực

55458 000.00.10.H55-200519-0001 200000005/PCBA-TNg

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU QUỲNH An Cốt YDT

Còn hiệu lực

55459 000.00.19.H26-200525-0008 200000163/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY

Còn hiệu lực

55460 000.00.19.H26-200520-0009 200000124/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI Dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương xịt họng

Còn hiệu lực