STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55451 18009099/HSCBA-HCM 180000190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ ống và que nong phẫu thuật

Còn hiệu lực

55452 18009102/HSCBA-HCM 180000191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ que thăm phẫu thuật

Còn hiệu lực

55453 18009134/HSCBA-HCM 180000192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ hộp hấp và phụ kiện hộp hấp phẫu thuật

Còn hiệu lực

55454 18009132/HSCBA-HCM 180000193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nạo phẫu thuật

Còn hiệu lực

55455 18009133/HSCBA-HCM 180000194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nệm phẫu thuật

Còn hiệu lực

55456 18009130/HSCBA-HCM 180000195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dao và phụ kiện dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

55457 18009129/HSCBA-HCM 180000196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dụng cụ thăm khám phẫu thuật

Còn hiệu lực

55458 18009128/HSCBA-HCM 180000197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ khoan phẫu thuật

Còn hiệu lực

55459 18009127/HSCBA-HCM 180000198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ bẩy phẫu thuật

Còn hiệu lực

55460 18009050/HSCBA-HCM 180000199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MH SÀI GÒN BO DUNG CU Y TE

Còn hiệu lực