STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55481 000.00.04.G18-201204-0001 21000775CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUNUFA KHẨU TRANG Y TẾ 5 LỚP/ 5 LAYERS MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

55482 000.00.04.G18-201212-0002 21000774CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU YUMI Khẩu trang y tế JP - 99 ( JP - 99 Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

55483 000.00.04.G18-201211-0012 21000773CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Bộ kit túi máu Trima Accel®/ Trima Accel® set

Còn hiệu lực

55484 000.00.04.G18-201214-0008 21000772CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Bộ kit túi máu Reveos/ Reveos Blood Bag Set

Còn hiệu lực

55485 000.00.04.G18-201215-0004 21000771CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi đựng máu/ Blood Bags

Còn hiệu lực

55486 000.00.04.G18-201216-0001 21000770CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ORIT Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

55487 000.00.04.G18-201221-0001 21000769CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Khẩu trang y tế Masquer Anti-fog/Masquer Anti-fog medical face masks

Còn hiệu lực

55488 000.00.04.G18-201225-0001 21000768CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA ABC Khẩu Trang Y Tế Hoàng Gia (Royal Medical Masks)

Còn hiệu lực

55489 000.00.04.G18-201229-0003 21000767CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT FACE MASK BẢO AN Khẩu trang y tế Bảo An (Medical mask Bao An)

Còn hiệu lực

55490 000.00.04.G18-201231-0020 21000766CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khẩu Trang Y Tế/ Medical mask

Còn hiệu lực