STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55491 000.00.04.G18-200519-0018 20000139CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM Khẩu trang y tế / medical masks

Còn hiệu lực

55492 000.00.04.G18-200519-0021 20000138CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

55493 000.00.04.G18-200518-0005 20000137CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG Bộ bảo hộ y tế kháng khuẩn - Antimicrobial Medical Protection

Còn hiệu lực

55494 000.00.04.G18-200521-0001 20000136CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

55495 000.00.04.G18-200521-0005 20000135CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG Bộ bảo hộ y tế kháng khuẩn - Anti-bacterial Medical Protective Clothing

Còn hiệu lực

55496 000.00.04.G18-200521-0006 20000134CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG Bộ bảo hộ phòng dịch - Isolation Protective Clothing

Còn hiệu lực

55497 000.00.04.G18-200513-0009 20000133CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế - LINH MASK DISPOSABLE

Còn hiệu lực

55498 000.00.04.G18-200512-0016 20000132CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯỢNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT Khẩu trang y tế (Medical Facemask)

Còn hiệu lực

55499 000.00.04.G18-200521-0003 20000131CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN APT Khẩu trang kháng khuẩn APT (APT Antibacterial Face Masks)

Còn hiệu lực

55500 000.00.04.G18-200521-0013 20000130CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KALONG Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực