STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55521 20011463/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100114ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

55522 000.00.04.G18-200817-0010 2100101ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy

Còn hiệu lực

55523 000.00.04.G18-210202-0019 2100118ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH A&D VIỆT NAM Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

55524 000.00.04.G18-200513-0001 2100107ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Bao cao su

Còn hiệu lực

55525 000.00.04.G18-200916-0006 2100115ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Dây thở Oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

55526 000.00.04.G18-210325-0017 2100102ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

55527 000.00.04.G18-210317-0028 2100111ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu, có gắn kim

Còn hiệu lực

55528 17000408/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100094ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở

Còn hiệu lực

55529 000.00.04.G18-201209-0012 2100098ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bộ dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

55530 000.00.04.G18-200814-0015 2100108ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy

Còn hiệu lực