STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55561 000.00.19.H26-200917-0013 200001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM

Còn hiệu lực

55562 000.00.19.H26-200917-0002 200001660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55563 000.00.19.H26-200903-0005 200001661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH Khẩu trang y tế Thiên Phúc

Còn hiệu lực

55564 000.00.19.H26-200914-0004 200001662/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55565 000.00.19.H26-200920-0001 200001663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55566 000.00.19.H26-200921-0001 200001664/PCBA-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM IDC Khẩu trang y tế Dr.IDC

Còn hiệu lực

55567 000.00.17.H13-200914-0001 200000010/PCBMB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

55568 000.00.19.H26-200814-0011 200001648/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Túi chứa dịch dinh dưỡng truyền tĩnh mạch các cỡ

Còn hiệu lực

55569 000.00.19.H26-200920-0002 200001651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Đèn khám

Còn hiệu lực

55570 000.00.19.H26-200829-0002 200001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH NGÂN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực