STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55561 18010079/HSCBA-HCM 180001121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Hóa chất xét nghiệm IVD RTP dùng cho tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

55562 18010080/HSCBA-HCM 180001122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Hóa chất xét nghiệm IVD InviMag dùng cho tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

55563 18010098/HSCBA-HCM 180001123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Đèn khe khám mắt -Slitlamp

Còn hiệu lực

55564 18010652/HSCBA-HN 180001047/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy phân tích điện di mao quản Qsep 100

Còn hiệu lực

55565 18010702/HSCBA-HN 180001048/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Huyết áp kế cơ

Còn hiệu lực

55566 18010728/HSCBA-HN 180001050/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Bàn mổ thủy lực

Còn hiệu lực

55567 18010747/HSCBA-HN 180001053/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG Ống nghiệm các loại

Còn hiệu lực

55568 18010759/HSCBA-HN 180001054/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ cố định ngực

Còn hiệu lực

55569 18010774/HSCBA-HN 180001055/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Tủ lạnh

Còn hiệu lực

55570 18010776/HSCBA-HN 180001056/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ Ghế Truyền Máu

Còn hiệu lực