STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55601 000.00.16.H05-200910-0001 200000115/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHÁNH Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

55602 000.00.19.H29-200908-0011 200001689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Băng bó bột

Còn hiệu lực

55603 000.00.19.H29-200914-0009 200001690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG GHẾ KHÁM (GHẾ BÁC SĨ)

Còn hiệu lực

55604 000.00.19.H29-200917-0020 200001691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Móc dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

55605 000.00.19.H29-200917-0019 200001692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tay khoan/ Mũi khoan dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

55606 000.00.19.H29-200917-0018 200001693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Gu / kềm gặm xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

55607 000.00.19.H29-200916-0002 200001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Kính hiển vi và phụ kiện

Còn hiệu lực

55608 000.00.19.H29-200916-0006 200000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GOOD NATURAL PRODUCTS

Còn hiệu lực

55609 000.00.19.H29-200917-0002 200001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HANJOY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55610 000.00.19.H29-200915-0003 200001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực