STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55631 18009949/HSCBA-HCM 180000993/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL Băng thun Stretch Net, băng cuộn Apex

Còn hiệu lực

55632 18009950/HSCBA-HCM 180000994/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI TRƯỜNG SƠN Túi chứa thải

Còn hiệu lực

55633 18009952/HSCBA-HCM 180000995/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Băng áp lực chân dùng torng y khoa Veinax

Còn hiệu lực

55634 18009953/HSCBA-HCM 180000996/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH DUY Cốc đựng mẫu - Sample Cup

Còn hiệu lực

55635 18009957/HSCBA-HCM 180000997/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ, vật tư nha khoa

Còn hiệu lực

55636 18009955/HSCBA-HCM 180000998/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM LÊ GÂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

55637 18009956/HSCBA-HCM 180000999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM LÊ GÂNG TAY CAO SU NITRILE Y TẾ

Còn hiệu lực

55638 18009968/HSCBA-HCM 180001000/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo cá nhân không thấm nước

Còn hiệu lực

55639 18009969/HSCBA-HCM 180001001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

55640 18009970/HSCBA-HCM 180001002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Miếng cắn và đệm chỉnh nha

Còn hiệu lực