STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55641 000.00.19.H26-210611-0011 210000834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ dùng cho phẫu thuật

Còn hiệu lực

55642 000.00.19.H26-210603-0014 210000835/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

55643 000.00.04.G18-210528-0002 210087GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Máy đo hô hấp ký MasterScope CT và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

55644 000.00.04.G18-210506-0011 21000013/BYT-CCHNPL

LƯƠNG THỊ THU LAM

Còn hiệu lực

55645 000.00.04.G18-201110-0002 21000012/BYT-CCHNPL

HOÀNG THỊ LÊ TRINH

Còn hiệu lực

55646 000.00.04.G18-201112-0002 21000011/BYT-CCHNPL

ĐẶNG THỊ QUỲNH NGA

Còn hiệu lực

55647 000.00.04.G18-201207-0006 21000010/BYT-CCHNPL

ĐINH XUÂN TÙNG

Còn hiệu lực

55648 000.00.04.G18-201005-0004 21000874CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Ống nghiệm lấy máu

Còn hiệu lực

55649 000.00.04.G18-210415-0004 21000873CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

55650 000.00.04.G18-210601-0003 21000872CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực