STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55671 18000002/HSCBMB-BK 180000002/PCBMB-BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỒNG HÀ

Còn hiệu lực

55672 18011645/HSCBMB-HN 180000138/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DO HA

Còn hiệu lực

55673 18011631/HSCBMB-HN 180000140/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55674 18006346/HSCBSX-HN 180000011/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X GO Lubricant - Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực

55675 18011641/HSCBMB-HN 180000139/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

55676 18010660/HSCBA-HN 180000897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Còn hiệu lực

55677 18009819/HSCBA-HN 180000894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Màn hình 3D full HD 32 inches

Còn hiệu lực

55678 18011565/HSCBMB-HN 180000137/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LONG

Còn hiệu lực

55679 18010386/HSCBA-HN 180000895/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LONG Bộ điều Kinh Karman 1 van và 2 van

Còn hiệu lực

55680 18010425/HSCBA-HN 180000896/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN EMED VIỆT NAM Gel làm mát da R1

Còn hiệu lực