STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55721 18011010/HSCBA-HCM 180001945/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Chén, khay và hộp tiệt trùng

Còn hiệu lực

55722 18011016/HSCBA-HCM 180001946/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Miếng dán phẫu thuật vô trùng – Opsite Incise Drape

Còn hiệu lực

55723 18011027/HSCBA-HCM 180001947/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG DUNG DỊCH RỬA MÁY SINH HOÁ

Còn hiệu lực

55724 18011029/HSCBA-HCM 180001948/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Đĩa Petri nhựa

Còn hiệu lực

55725 18011030/HSCBA-HCM 180001949/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH Que tăm bông lấy mẫu (trong ống nhựa)

Còn hiệu lực

55726 18000829/HSCBA-LA 180000009/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN GẠC Y TẾ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55727 18000831/HSCBA-LA 180000010/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN CỒN 70 ĐỘ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55728 18000832/HSCBA-LA 180000011/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN CỒN 90 ĐỘ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55729 18000833/HSCBA-LA 180000012/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN OXY GIÀ BIDOPHA

Còn hiệu lực

55730 18001362/HSCBMB-ĐNa 180000019/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NHÂN TRUNG

Còn hiệu lực