STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55761 18011268/HSCBA-HCM 180002212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI VI TI Theo danh mục đính kèm

Còn hiệu lực

55762 18011284/HSCBA-HCM 180002213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống Real Time PCR tự động và tách chiết acid nucleic cobas® 4800

Còn hiệu lực

55763 18011283/HSCBA-HCM 180002214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Bàn chải rửa tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

55764 18011270/HSCBA-HCM 180002215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT NAM Sokgung Bi

Còn hiệu lực

55765 18011281/HSCBA-HCM 180002216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

55766 18011280/HSCBA-HCM 180002217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

55767 18011272/HSCBA-HCM 180002218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Kính lúp nha khoa

Còn hiệu lực

55768 18011286/HSCBA-HCM 180002219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT HỌ AIRWAY

Còn hiệu lực

55769 18011294/HSCBA-HCM 180002221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MÂY VÀNG MIẾNG BĂNG DÁN MẮT ORTOPAD

Còn hiệu lực

55770 18000001/HSCBMB-QT 180000001/PCBMB-QT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAN TIẾN

Còn hiệu lực