STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55761 000.00.19.H26-201215-0016 200000485/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ BTN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55762 000.00.19.H26-201225-0014 200002269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Dung dịch súc miệng - họng SUPOWAT

Còn hiệu lực

55763 000.00.19.H26-201224-0014 200002270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HOÀNG PHÚC Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

55764 000.00.19.H26-201228-0005 200002271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

55765 000.00.19.H26-201217-0006 200000481/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

55766 000.00.19.H26-201225-0001 200002253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Hô hấp nhân tạo bóp tay (Ambu bóp bóng)

Còn hiệu lực

55767 000.00.19.H26-201222-0002 200002254/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

55768 000.00.19.H26-201223-0002 200002255/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP BƠM CHO ĂN DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

55769 000.00.19.H26-201222-0006 200002256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi đáy mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

55770 000.00.19.H26-201222-0007 200002257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi tai-mũi và phụ kiện

Còn hiệu lực