STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55791 000.00.19.H26-201111-0003 200002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ đóng chỏm khớp

Còn hiệu lực

55792 000.00.19.H26-201111-0001 200002294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay đóng chuôi khớp

Còn hiệu lực

55793 000.00.19.H26-201111-0004 200002295/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Thanh nén xi măng

Còn hiệu lực

55794 000.00.19.H26-201111-0006 200002296/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Đục xương

Còn hiệu lực

55795 000.00.19.H26-201111-0007 200002297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dùi ống tủy

Còn hiệu lực

55796 000.00.19.H26-201102-0007 200002298/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống xử lý mẫu tự động Accelerator p540

Còn hiệu lực

55797 000.00.19.H26-201229-0009 200000265/PCBSX-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55798 000.00.19.H26-201229-0007 200002299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE SÌN SÚ A QUANG

Còn hiệu lực

55799 000.00.19.H26-201222-0005 200002300/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y PHÚC SINH FS PLUS

Còn hiệu lực

55800 000.00.16.H05-201217-0001 200000120/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực