STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55801 000.00.17.H09-201209-0001 200000144/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Tăm bông

Còn hiệu lực

55802 000.00.17.H09-201216-0001 200000145/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Giường điện (Electric Bed)

Còn hiệu lực

55803 000.00.17.H09-201216-0002 200000146/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Giường điện (Electric Bed)

Còn hiệu lực

55804 000.00.17.H09-201217-0001 200000147/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

55805 000.00.19.H29-201205-0001 200002257/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NOVACARE Hệ thống xử lý tế bào bằng phương pháp nhúng dịch PathTezt

Còn hiệu lực

55806 000.00.19.H29-201225-0001 200002259/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT GẠC VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GẠC

Còn hiệu lực

55807 000.00.19.H29-201224-0008 200000401/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

55808 000.00.19.H29-201224-0003 200002260/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM RB2MASK

Còn hiệu lực

55809 000.00.19.H29-201116-0009 200002261/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang y tế RespoKare

Còn hiệu lực

55810 000.00.19.H29-201225-0004 200002262/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực