STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55831 19009386/HSCBMB-HCM 190000206/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GNA SÀI GÒN

Còn hiệu lực

55832 19009385/HSCBMB-HCM 190000205/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55833 19009367/HSCBMB-HCM 190000204/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN

Còn hiệu lực

55834 19000066/HSCBA-NĐ 190000020/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN Dung dịch SEACOOL

Còn hiệu lực

55835 19000067/HSCBA-NĐ 190000019/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN Dung dịch SEACOOL for CHILDREN

Còn hiệu lực

55836 19000068/HSCBA-NĐ 190000018/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN PM-NATSAL

Còn hiệu lực

55837 19000069/HSCBA-NĐ 190000017/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIGSUN GROUP Xịt xoang mũi tai Bigsun

Còn hiệu lực

55838 19000103/HSCBA-NA 190000024/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH ANITA VIỆT NAM Dung dịch POVIDONE ANITA 10%

Còn hiệu lực

55839 19000010/HSCBA-BG 190000005/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH NHA KHOA HÙNG MẠNH NẸP CỐ ĐỊNH

Còn hiệu lực

55840 19000011/HSCBA-BG 190000006/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH NHA KHOA HÙNG MẠNH BĂNG CỐ ĐỊNH

Còn hiệu lực