STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55841 19000214/HSCBMB-HD 190000003/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC OOCHOMES

Còn hiệu lực

55842 19005930/HSCBPL-BYT 190000033/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH

Còn hiệu lực

55843 19005927/HSCBPL-BYT 190000031/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC

Còn hiệu lực

55844 19005918/HSCBPL-BYT 190000029/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG

Còn hiệu lực

55845 19005919/HSCBPL-BYT 190000027/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN

Còn hiệu lực

55846 19005893/HSCBPL-BYT 190000025/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH

Còn hiệu lực

55847 19005914/HSCBPL-BYT 190000023/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

55848 19005911/HSCBPL-BYT 190000021/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO

Còn hiệu lực

55849 18005842/HSCBPL-BYT 190000019/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE

Còn hiệu lực

55850 19005903/HSCBPL-BYT 190000014/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Còn hiệu lực