STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55851 19005897/HSCBPL-BYT 190000011/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực

55852 19014195/HSCBA-HN 190001570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI HAIR CELLS / TINH CHẤT GIÚP NANG TÓC PHÁT TRIỂN (30ml/ 50ml/ 80ml)

Còn hiệu lực

55853 19014196/HSCBA-HN 190001571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI SINUS SPAY/CHĂM SÓC - BẢO VỆ XOANG MŨI(15ML/20ML/30ML)

Còn hiệu lực

55854 19014198/HSCBA-HN 190001572/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI HERBAL JOBA /CỒN XOA BÓP THẢO DƯỢC (50ML/100ML)

Còn hiệu lực

55855 19014210/HSCBA-HN 190001573/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HATUDA Teo trĩ thầy thơ

Còn hiệu lực

55856 19000070/HSCBA-ĐNa 190000004/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc y tế

Còn hiệu lực

55857 19000071/HSCBA-ĐNa 190000005/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc thận y tế

Còn hiệu lực

55858 19013039/HSCBA-HCM 190001247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SRI TRANG INDOCHINA (VIỆT NAM) Găng tay cao su khám bệnh

Còn hiệu lực

55859 19013034/HSCBA-HCM 190001248/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Ống nghiệm lấy máu URI

Còn hiệu lực

55860 19013033/HSCBA-HCM 190001249/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Ống nghiệm chân không lấy máu VATRACY

Còn hiệu lực