STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55891 000.00.19.H26-210624-0008 210000888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

55892 000.00.19.H26-210624-0012 210000889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Ống nghiệm phản ứng (vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch iFlash)

Còn hiệu lực

55893 000.00.19.H26-210623-0005 210000890/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ khám thăm dò chức năng, họ âm thoa/ búa phản xạ

Còn hiệu lực

55894 000.00.19.H26-210623-0008 210000891/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Thiết bị y tế khám bệnh, họ huyết áp/ ống nghe và phụ kiện

Còn hiệu lực

55895 000.00.19.H26-210624-0001 210000226/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LYON - PHÁP

Còn hiệu lực

55896 000.00.19.H26-210624-0002 210000892/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SERVICE ĐỨC MINH - CHI NHÁNH HÀ NỘI găng tay y tế

Còn hiệu lực

55897 000.00.19.H26-210623-0011 210000227/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SH

Còn hiệu lực

55898 000.00.19.H26-210528-0005 210000228/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI

Còn hiệu lực

55899 000.00.19.H26-210628-0001 210000893/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

55900 000.00.19.H26-210624-0007 210000894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Đèn khám bệnh di động

Còn hiệu lực