STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55911 000.00.19.H26-201222-0008 200002258/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi da và phụ kiện

Còn hiệu lực

55912 000.00.19.H26-201222-0001 200002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ

Còn hiệu lực

55913 000.00.19.H26-201224-0005 200002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHACO Dung dịch vệ sinh mũi Conyzo

Còn hiệu lực

55914 000.00.19.H26-201225-0010 200002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU THẢO DƯỢC CHỈ THỐNG

Còn hiệu lực

55915 000.00.19.H26-201207-0011 200000482/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEFACO

Còn hiệu lực

55916 000.00.19.H26-201109-0008 200002262/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO PESKANDOL

Còn hiệu lực

55917 000.00.19.H26-201221-0005 200000483/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55918 000.00.19.H26-201221-0004 200000484/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG QUÂN

Còn hiệu lực

55919 000.00.16.H02-201224-0001 200000033/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG BÀN MỔ ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

55920 000.00.16.H02-201224-0002 200000034/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU

Còn hiệu lực