STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55921 000.00.19.H29-201224-0004 200002256/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Ống nghe 3 mặt người lớn trẻ em trẻ sơ sinh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

55922 000.00.19.H29-201204-0002 200002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Tấm đế cố định tay cầm chữ U - phụ kiện

Còn hiệu lực

55923 000.00.19.H26-201226-0002 200002263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy hỗ trợ và di chuyển bệnh nhân liệt

Còn hiệu lực

55924 000.00.19.H26-201225-0015 200002264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Còn hiệu lực

55925 000.00.19.H26-201225-0012 200002265/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường xiên quay

Còn hiệu lực

55926 000.00.19.H26-201109-0002 200002266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay đóng ráp xương tạo hình chuôi

Còn hiệu lực

55927 000.00.19.H26-201109-0003 200002267/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Búa trượt tháo chuôi

Còn hiệu lực

55928 000.00.19.H26-201109-0005 200002268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khay dụng cụ

Còn hiệu lực

55929 000.00.19.H26-201215-0016 200000485/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ BTN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55930 000.00.19.H26-201225-0014 200002269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Dung dịch súc miệng - họng SUPOWAT

Còn hiệu lực