STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55941 19014170/HSCBA-HN 190001554/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Bình rửa mũi ABC Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

55942 19014168/HSCBA-HN 190001555/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy sắc thuốc

Còn hiệu lực

55943 19014167/HSCBA-HN 190001556/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy sắc thuốc và đóng túi tự động

Còn hiệu lực

55944 19014169/HSCBA-HN 190001557/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy đóng túi

Còn hiệu lực

55945 19014166/HSCBA-HN 190001558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai hơi điều trị đau khớp gối

Còn hiệu lực

55946 19014172/HSCBA-HN 190001559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Dung dịch xịt mũi trẻ em

Còn hiệu lực

55947 19014179/HSCBA-HN 190001560/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Giấy in điện tim các loại

Còn hiệu lực

55948 19014174/HSCBA-HN 190001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Siro ho

Còn hiệu lực

55949 19014175/HSCBA-HN 190001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Dung dịch xịt mũi người lớn

Còn hiệu lực

55950 19014176/HSCBA-HN 190001563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Gel ngậm họng

Còn hiệu lực