STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55941 000.00.19.H29-210529-0002 210000398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH BỘ DỤNG CỤ ĐINH NỘI TỦY XƯƠNG CHÀY RỖNG NÒNG

Còn hiệu lực

55942 000.00.19.H29-210529-0006 210000399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH BỘ DỤNG CỤ NẸP BÀN NGÓN TIÊU CHUẨN

Còn hiệu lực

55943 000.00.19.H29-210529-0003 210000400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH BỘ TRỢ CỤ D-H-S/D-C-S

Còn hiệu lực

55944 000.00.04.G18-210531-0001 210076GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

55945 000.00.10.H55-210528-0001 210000003/PCBMB-TNg

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH LUÂN

Còn hiệu lực

55946 19000403/HSCBSX-BP 190000002/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÔNG THÀNH TÍN Bông y tế

Còn hiệu lực

55947 170000002/HSCBA-BP 190000002/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÔNG THÀNH TÍN BÔNG Y TẾ KHÔNG HÚT NƯỚC

Còn hiệu lực

55948 000.00.16.H10-210531-0001 210000001/PCBA-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY BÌNH PHƯỚC Găng tay Latex khám bệnh không bột

Còn hiệu lực

55949 000.00.16.H10-210531-0002 210000002/PCBA-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY BÌNH PHƯỚC Găng tay Latex khám bệnh có bột

Còn hiệu lực

55950 000.00.24.H49-210330-0001 210000007/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Gel bôi da

Còn hiệu lực