STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55951 000.00.04.G18-200626-0003 20000127/BYT-CCHNPL

ĐOÀN NGỌC KIỂM

Còn hiệu lực

55952 000.00.04.G18-200627-0003 20000126/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HIẾU NHÂN

Còn hiệu lực

55953 000.00.04.G18-200701-0006 20000125/BYT-CCHNPL

MAI THỊ THÚY

Còn hiệu lực

55954 000.00.04.G18-200703-0012 20000124/BYT-CCHNPL

PHẠM QUANG HIỆP

Còn hiệu lực

55955 19000425/HSHNPL-BYT 20000123/BYT-CCHNPL

VÕ MINH TÙNG

Còn hiệu lực

55956 000.00.04.G18-200620-0001 20000122/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DIỆP HẢI

Còn hiệu lực

55957 20000488/HSHNPL-BYT 20000121/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

Còn hiệu lực

55958 000.00.04.G18-200624-0012 20000120/BYT-CCHNPL

ĐÀO VĂN BẮC

Còn hiệu lực

55959 000.00.04.G18-200812-0018 20000119/BYT-CCHNPL

ĐẶNG CÔNG CHÍNH

Còn hiệu lực

55960 000.00.04.G18-200814-0011 20000118/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ MỸ NGA

Còn hiệu lực