STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
551 000.00.19.H26-230510-0005 230000855/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM DOLPHIN PATCH FEVER INDICATOR

Còn hiệu lực

552 000.00.19.H26-230509-0019 230000192/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG

Còn hiệu lực

553 000.00.19.H26-230509-0020 230001095/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Máy thở không xâm nhập BiPAP và CPAP

Còn hiệu lực

554 000.00.19.H26-230506-0003 230000854/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

555 000.00.19.H26-230509-0013 230001094/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Vật liệu bôi trơn ống tuỷ - T EDTA CREAM

Còn hiệu lực

556 000.00.19.H26-230509-0003 230000191/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

557 000.00.19.H26-230509-0010 230000190/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

558 000.00.15.H01-230511-0001 230000006/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1336

Còn hiệu lực

559 000.00.15.H01-230412-0001 230000005/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1245

Còn hiệu lực

560 000.00.15.H01-230403-0001 230000004/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1230

Còn hiệu lực