STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56041 19012164/HSCBMB-HN 190000262/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIHADA

Còn hiệu lực

56042 19013757/HSCBA-HN 190001191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que thăm phần mềm trong nội soi

Còn hiệu lực

56043 19013756/HSCBA-HN 190001192/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

56044 19012177/HSCBMB-HN 190000264/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ HALIPHAR

Còn hiệu lực

56045 19013642/HSCBA-HN 190001193/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Bộ dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa Focus

Còn hiệu lực

56046 19013755/HSCBA-HN 190001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

56047 19013800/HSCBA-HN 190001195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

56048 19013797/HSCBA-HN 190001196/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Giường khám bệnh nhân

Còn hiệu lực

56049 19013798/HSCBA-HN 190001197/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Bàn khám điện cho nội soi

Còn hiệu lực

56050 19013799/HSCBA-HN 190001198/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Bàn khám cho siêu âm

Còn hiệu lực