STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56041 000.00.19.H29-210611-0004 210000441/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANAPATH Chổi phết tế bào

Còn hiệu lực

56042 000.00.19.H29-210601-0002 210000038/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHAONCO Bộ kít in vitro tách chiết RNA (AMPHABIO HT-HITHROUGHPUT VIRAL RNA KIT)

Còn hiệu lực

56043 000.00.19.H29-210525-0006 210000442/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KING MEDI Thiết bị chiếu sáng

Còn hiệu lực

56044 000.00.19.H29-210321-0001 210000443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD kiểm tra hệ thống

Còn hiệu lực

56045 000.00.19.H29-210321-0003 210000444/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD kiểm tra hệ thống

Còn hiệu lực

56046 000.00.19.H29-210321-0002 210000445/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD kiểm tra hệ thống

Còn hiệu lực

56047 000.00.04.G18-210612-0002 210088GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

56048 000.00.04.G18-210615-0011 210089GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

56049 000.00.16.H23-210607-0001 210000031/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ HÀ NỘI Gel trị sẹo

Còn hiệu lực

56050 000.00.19.H29-210611-0027 210000437/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGHI GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực