STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56051 000.00.04.G18-210318-0009 2100088ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi có chất kháng khuẩn

Còn hiệu lực

56052 000.00.04.G18-201226-0008 2100075ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH (CÓ KIM)

Còn hiệu lực

56053 000.00.04.G18-201022-0001 2100079ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Phin lọc khí

Còn hiệu lực

56054 000.00.04.G18-200810-0020 2100089ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM GẠC XỐP VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

56055 20011111/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100084ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kim tiêm một lần dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

56056 17004807/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100076ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế mức độ trung bình

Còn hiệu lực

56057 19009743/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100080ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Đầu nối bảo vệ dùng trong chạy thận

Còn hiệu lực

56058 000.00.04.G18-201116-0007 2100090ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ và ống nội soi

Còn hiệu lực

56059 000.00.04.G18-210106-0001 2100085ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Kim tiêm

Còn hiệu lực

56060 000.00.04.G18-210225-0002 2100081ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực