STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56081 000.00.16.H23-210423-0002 210000016/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

56082 000.00.16.H23-210423-0003 210000017/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

56083 000.00.16.H23-210426-0005 210000005/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

56084 000.00.19.H15-210205-0001 210000005/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH LÊ

Còn hiệu lực

56085 000.00.19.H26-210312-0012 210000486/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAZA Găng tay y tế Maza

Còn hiệu lực

56086 000.00.19.H26-210323-0008 210000133/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN

Còn hiệu lực

56087 000.00.19.H26-210410-0002 210000488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Trang phục bảo hộ dùng cho phòng, chống dịch và/hoặc cho phẫu thuật (Protective Apparels)

Còn hiệu lực

56088 000.00.19.H26-210413-0003 210000489/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN PHARMA Xịt mũi họng

Còn hiệu lực

56089 000.00.19.H26-210415-0006 210000490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

56090 000.00.19.H26-210415-0007 210000491/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI YERSIN Dung dịch bơm rửa

Còn hiệu lực