STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56091 000.00.19.H26-210419-0002 210000492/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG MINH KHANG GEL BÔI NGOÀI DA BẠC NANO

Còn hiệu lực

56092 000.00.19.H26-210414-0005 210000134/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA KHÁNH

Còn hiệu lực

56093 000.00.19.H26-210323-0002 210000493/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Xe đẩy chuyên dụng

Còn hiệu lực

56094 000.00.19.H26-210402-0012 210000135/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETMEDICAL

Còn hiệu lực

56095 000.00.19.H26-210415-0005 210000494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL VỆ SINH NGOÀI DA

Còn hiệu lực

56096 000.00.19.H26-210415-0003 210000495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

56097 000.00.19.H26-210415-0004 210000496/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

56098 000.00.19.H26-210420-0003 210000136/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LAM LAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

56099 000.00.19.H26-210422-0001 210000499/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SKYLINE Găng tay Y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

56100 000.00.19.H26-210422-0002 210000500/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SKYLINE Găng tay y tế Latex không bột

Còn hiệu lực