STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56161 000.00.04.G18-201218-00002 21000188/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bóng nong động mạch vành (Chủng loại: Ryurei)

Còn hiệu lực

56162 000.00.04.G18-210318-00004 21000187/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ đóng mạch (Chủng loại: Angio-Seal VIP)

Còn hiệu lực

56163 000.00.04.G18-210318-00006 21000186/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào động mạch (Chủng loại: RADIFOCUS Introducer II M-Coat)

Còn hiệu lực

56164 000.00.04.G18-210318-00011 21000185/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ (Chủng loại: Radifocus Angiographic Catheter)

Còn hiệu lực

56165 000.00.04.G18-210318-00013 21000184/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ (Chủng loại: FINECROSS MG Coronary Micro-Guide Catheter)

Còn hiệu lực

56166 000.00.04.G18-210318-00010 21000183/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bóng nong động mạch vành (Chủng loại: Tazuna PTCA Dilatation Catheter)

Còn hiệu lực

56167 000.00.04.G18-210318-00018 21000182/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc (Chủng loại: Progreat λ)

Còn hiệu lực

56168 000.00.04.G18-210318-00012 21000181/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Catheter hút huyết khối các cỡ (Chủng loại: Eliminate)

Còn hiệu lực

56169 000.00.04.G18-210318-00003 21000180/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ (Chủng loại: Progreat)

Còn hiệu lực

56170 000.00.04.G18-210318-00019 21000179/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường can thiệp mạch máu ngoại biên (Destination Renal Guiding Sheath, Destination Peripheral Guiding Sheath, Destination Carotid Guiding Sheath)

Còn hiệu lực