STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56171 000.00.04.G18-210315-00001 21000178/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

56172 000.00.19.H26-210325-0017 210000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SCARHEAL HỒNG HẢI VIỆT NAM Kem bôi Scar Esthetique® Scar Crème with Silicone

Còn hiệu lực

56173 000.00.18.H20-210406-0001 210000003/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

56174 000.00.18.H20-210402-0001 210000001/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

56175 000.00.18.H20-210402-0002 210000002/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

56176 000.00.19.H26-201105-0022 210000393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy hàn dây và dán nhãn túi máu tự động

Còn hiệu lực

56177 000.00.19.H26-210316-0004 210000394/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA DUNG DỊCH HỖ TRỢ GIẢM ĐAU DÙNG NGOÀI HOÀNG GIA

Còn hiệu lực

56178 000.00.19.H26-210315-0017 210000395/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM 1. Khẩu trang 3D Mask Unicharm – loại ngăn virut

Còn hiệu lực

56179 000.00.19.H26-210315-0016 210000396/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM 1. Khẩu trang 3D Mask Unicharm – loại ngăn virut

Còn hiệu lực

56180 000.00.19.H26-210329-0020 210000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Còn hiệu lực