STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56181 000.00.19.H26-210329-0018 210000022/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

56182 000.00.19.H26-210329-0017 210000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM INTERPHAR DUNG DỊCH XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

56183 000.00.19.H26-210331-0008 210000399/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ DÂY THỞ OXY

Còn hiệu lực

56184 000.00.19.H26-210331-0003 210000023/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

56185 000.00.19.H26-210331-0002 210000102/PCBMB-HN

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Còn hiệu lực

56186 000.00.19.H26-210331-0005 210000103/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN

Còn hiệu lực

56187 000.00.19.H26-210330-0002 210000104/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

56188 000.00.19.H26-210330-0008 210000105/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Còn hiệu lực

56189 000.00.19.H26-210402-0015 210000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MINH TÂN NƯỚC CẤT

Còn hiệu lực

56190 000.00.19.H29-210108-0010 210000041/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT

Còn hiệu lực