STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56281 000.00.19.H29-201116-0004 210000102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Máy cưa bột và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

56282 000.00.19.H29-210203-0010 210000103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kéo cắt dây thép, lưỡi răng cưa, dài 13cm (TC-SEITENSCHNEIDER, 13 CM)

Còn hiệu lực

56283 000.00.19.H29-210204-0017 210000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTHPOINT INTERNATIONAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56284 000.00.19.H29-210209-0001 210000104/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

56285 000.00.19.H29-210205-0003 210000105/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Đồng hồ đo áp lực bóng chèn ống đặt và mở khí quản và các phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

56286 000.00.19.H29-210218-0005 210000019/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56287 000.00.19.H29-210219-0001 210000106/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETNAM MEDICAL Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

56288 000.00.17.H09-210213-0001 210000008/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á LightPower iVAHBV 3-Genotype rPCR Kit

Còn hiệu lực

56289 000.00.16.H05-210221-0001 210000006/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ LỘC LUYẾN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

56290 000.00.19.H26-210224-0013 210000216/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN KHÁNH TÂM XOANG AN KHÁNH TÂM

Còn hiệu lực