STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56301 000.00.19.H26-210315-0007 210000313/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

56302 000.00.19.H26-210315-0006 210000314/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

56303 000.00.19.H26-210315-0012 210000087/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Còn hiệu lực

56304 000.00.19.H26-210316-0001 210000018/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Gạc Răng Miệng

Còn hiệu lực

56305 000.00.19.H26-210316-0006 210000315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM Gel bôi VIETLIFE INFLAPAIN

Còn hiệu lực

56306 000.00.19.H26-210316-0008 210000316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM Gel bôi VIETLIFE ANTICAN

Còn hiệu lực

56307 000.00.19.H26-210315-0011 210000317/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH TÂM ĐƯỜNG XTRAMAN SPRAY

Còn hiệu lực

56308 000.00.19.H26-210315-0004 210000019/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch, kem, gel, xịt tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

56309 000.00.19.H26-210315-0015 210000318/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI YERSIN Nước súc miệng

Còn hiệu lực

56310 000.00.19.H26-210315-0014 210000319/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NORVATIS THỤY SỸ Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực