STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56311 000.00.19.H29-210206-0002 210000099/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất tách chiết

Còn hiệu lực

56312 000.00.19.H26-210206-0002 210000189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối

Còn hiệu lực

56313 000.00.19.H26-210222-0002 210000190/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Tất giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

56314 000.00.19.H26-210209-0003 210000191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Máy cắt tiêu bản lạnh

Còn hiệu lực

56315 000.00.19.H26-210214-0001 210000192/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ Tròng kính (Cận, Viễn, Loạn)

Còn hiệu lực

56316 000.00.19.H26-210219-0002 210000193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56317 000.00.19.H26-210125-0004 210000014/PCBSX-HN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Bộ trang thiết bị Y tế phát hiện nhanh kháng thể kháng SARS-CoV-2 (Polyvac COVID-19 Ab Rapid Test)

Còn hiệu lực

56318 000.00.19.H26-210209-0004 210000194/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Hệ thống thăm khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

56319 000.00.19.H26-210202-0002 210000050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGỌC DƯƠNG

Còn hiệu lực

56320 000.00.19.H26-210219-0005 210000195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Băng dính cá nhân

Còn hiệu lực