STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56451 000.00.19.H26-210305-0019 210000289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cuvet dùng cùng máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

56452 000.00.19.H26-210305-0018 210000290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cuvet dùng cùng máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

56453 000.00.19.H26-210305-0015 210000291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cuvet dùng cùng máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

56454 000.00.19.H26-210305-0040 210000082/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA

Còn hiệu lực

56455 000.00.19.H26-210308-0001 210000017/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT HB VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56456 000.00.19.H26-210310-0009 210000293/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

56457 000.00.19.H26-210310-0010 210000294/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Bàn khám sản, Bàn sản phụ khoa

Còn hiệu lực

56458 000.00.19.H26-201201-0001 210000298/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ kit tách chiết DNA/RNA của virus

Còn hiệu lực

56459 000.00.19.H26-210305-0041 210000083/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SHT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56460 000.00.19.H26-210311-0010 210000084/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SURGMED+

Còn hiệu lực