STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56461 000.00.19.H26-210312-0009 210000300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế chống bụi mịn K-MASK

Còn hiệu lực

56462 000.00.19.H26-210311-0002 210000085/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VICAS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56463 000.00.19.H26-210312-0019 210000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDIVISION VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56464 000.00.19.H26-210312-0002 210000302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng che mắt Neoshades

Còn hiệu lực

56465 000.00.19.H26-210312-0015 210000303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO DƯỢC ÍCH CỐT VƯƠNG

Còn hiệu lực

56466 000.00.19.H26-210312-0016 210000304/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM GEL LISA GOLD PLUSS

Còn hiệu lực

56467 000.00.19.H26-210312-0003 210000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Đèn soi ven Neoglo/sleeves

Còn hiệu lực

56468 000.00.19.H26-210313-0001 210000306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Giường y tế

Còn hiệu lực

56469 000.00.19.H26-210312-0001 210000307/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Dụng cụ giữ ống đặt nội khí quản Neo Bar

Còn hiệu lực

56470 000.00.19.H26-210312-0004 210000308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng giữ ống thông rốn Neo bridge

Còn hiệu lực