STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56471 000.00.19.H26-210312-0005 210000309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Dụng cụ đỡ thiết bị tiện ích Neohug

Còn hiệu lực

56472 000.00.19.H26-210312-0006 210000310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Quai đeo giữ cằm Chinstrap

Còn hiệu lực

56473 000.00.19.H26-210312-0007 210000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Ống hút dịch mũi và miệng LITTLESUCKER

Còn hiệu lực

56474 000.00.19.H26-210312-0008 210000312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng dán điện cực -Neolead

Còn hiệu lực

56475 000.00.19.H26-210315-0007 210000313/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

56476 000.00.19.H26-210315-0006 210000314/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

56477 000.00.19.H26-210315-0012 210000087/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Còn hiệu lực

56478 000.00.19.H26-210316-0001 210000018/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Gạc Răng Miệng

Còn hiệu lực

56479 000.00.19.H26-210316-0006 210000315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM Gel bôi VIETLIFE INFLAPAIN

Còn hiệu lực

56480 000.00.19.H26-210316-0008 210000316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM Gel bôi VIETLIFE ANTICAN

Còn hiệu lực