STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56501 000.00.16.H25-201113-0002 200000069/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY Baby

Còn hiệu lực

56502 000.00.16.H25-201113-0001 200000068/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY

Còn hiệu lực

56503 000.00.16.H25-201111-0002 200000067/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC ĐẠI KHẨU TRANG Y TẾ HÀ NAM

Còn hiệu lực

56504 000.00.03.H42-201118-0001 200000023/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH SOBE DUNG DỊCH NHỎ HỌNG SOBE

Còn hiệu lực

56505 000.00.03.H42-201007-0001 200000005/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG YẾN

Còn hiệu lực

56506 000.00.16.H23-201119-0001 200000113/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng Pharphap proline

Còn hiệu lực

56507 000.00.19.H29-201117-0006 200002063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ Y TẾ TÂM MINH ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56508 000.00.19.H29-201118-0004 200002064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Miếng dán điện cực VivaLNK

Còn hiệu lực

56509 000.00.19.H29-201118-0003 200000316/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56510 000.00.19.H29-201109-0001 200000317/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HÀNG NHẬT TỐT NHẤT OKINAWA

Còn hiệu lực