STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56531 000.00.19.H26-201112-0002 200000427/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO

Còn hiệu lực

56532 000.00.19.H26-201110-0003 200000428/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC

Còn hiệu lực

56533 000.00.19.H26-201112-0009 200001996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC MINH Giấy siêu âm

Còn hiệu lực

56534 000.00.19.H26-201110-0001 200000429/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56535 000.00.19.H26-201105-0021 200001997/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT PROTRIGEL

Còn hiệu lực

56536 000.00.19.H26-201113-0006 200000255/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

56537 000.00.19.H26-201105-0020 200001998/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ LỢI DUNG DỊCH PK ĐỖ QUANG VỊNH

Còn hiệu lực

56538 000.00.19.H26-201102-0003 200000430/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EXALAB

Còn hiệu lực

56539 000.00.19.H26-201119-0011 200002000/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỨC Gói muối sinh lý MAXKONA 500

Còn hiệu lực

56540 000.00.19.H26-201119-0009 200002001/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG PLATINUM EXTRA

Còn hiệu lực