STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56581 000.00.19.H29-201111-0009 200002050/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN KHANG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

56582 000.00.19.H29-201111-0010 200002051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN KHANG KHẨU TRANG Y TẾ BAK

Còn hiệu lực

56583 000.00.19.H29-201116-0006 200000311/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

56584 000.00.19.H29-201116-0012 200000312/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56585 000.00.19.H29-201114-0003 200002052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Khay đẩy thuốc trên giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

56586 000.00.19.H29-201028-0007 200000313/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH METRO HEALTH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56587 000.00.19.H29-201105-0001 200002053/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẦN SAN THẾ GIỚI MỚI Áo choàng y tế ( Gown )

Còn hiệu lực

56588 000.00.19.H29-201026-0002 200002054/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

56589 000.00.19.H29-201116-0005 200002055/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Giường bệnh nhân điều khiển điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

56590 000.00.16.H11-201112-0001 200000004/PCBA-BT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ VINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực