STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56591 000.00.19.H26-201116-0011 200002018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy chuyển lam kính tự động

Còn hiệu lực

56592 000.00.19.H26-201116-0012 200002019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy dán lamen tự động trên lam kính

Còn hiệu lực

56593 000.00.19.H26-201120-0005 200002020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIS XOANG BÁT VỊ

Còn hiệu lực

56594 000.00.19.H26-201122-0001 200002021/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIOPHAR GẠC RĂNG MIỆNG BON KIDS

Còn hiệu lực

56595 000.00.19.H26-201124-0009 200002022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG PLATINUM EXTRA

Còn hiệu lực

56596 000.00.19.H29-200814-0009 200002068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XE HƠI TỐI THƯỢNG Bộ dụng cụ y tế sơ cứu

Còn hiệu lực

56597 000.00.19.H29-201026-0003 200002069/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Miếng giữ nhiệt

Còn hiệu lực

56598 000.00.19.H29-201109-0005 200000319/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM OPTION ONE

Còn hiệu lực

56599 000.00.10.H31-201019-0003 200000042/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH KHÔI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56600 000.00.19.H17-201112-0001 200000058/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK Bộ trang phục chống dịch

Còn hiệu lực