STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56621 000.00.19.H29-200912-0007 200002060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6 Giường chăm sóc bệnh nhân

Còn hiệu lực

56622 000.00.19.H29-201023-0010 200000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA

Còn hiệu lực

56623 000.00.19.H29-201102-0002 200002061/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ N95

Còn hiệu lực

56624 000.00.19.H29-201117-0005 200002062/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP, KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP TIỆT TRÙNG, KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP, KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

56625 000.00.19.H29-201118-0010 200000382/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Giấy in siêu âm

Còn hiệu lực

56626 000.00.12.H19-201110-0002 200000061/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA PHONG NGUYÊN - CHI NHÁNH XƯỞNG GIÀY Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

56627 000.00.16.H05-201116-0001 200000160/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

56628 000.00.17.H09-201119-0001 200000058/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO DƯỢC PHẨM TRƯỜNG SINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56629 000.00.19.H26-201110-0004 200000424/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYÊN KHÁNH

Còn hiệu lực

56630 000.00.19.H26-201119-0002 200000425/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực