STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56641 000.00.17.H09-201106-0001 200000134/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56642 000.00.17.H09-201002-0001 200000133/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khăn và Bộ khăn phủ phẫu thuật/Disposable Drape and Packs

Còn hiệu lực

56643 000.00.17.H09-201015-0007 200000135/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Áo choàng phẫu thuật/Disposable Gowns

Còn hiệu lực

56644 000.00.17.H09-201105-0001 200000057/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN MŨ TRÙM Y TẾ

Còn hiệu lực

56645 000.00.19.H29-201027-0003 200000375/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN KHANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56646 000.00.19.H29-201029-0007 200001962/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Khay lấy dấu răng và khớp cắn nha khoa

Còn hiệu lực

56647 000.00.19.H29-201102-0003 200001963/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ / tay cầm phẫu thuật nội soi các loại, các cỡ. Bao gồm:

Còn hiệu lực

56648 000.00.19.H29-201001-0003 200001964/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống nguồn sáng và ống dẫn ánh sáng dùng trong thủ thuật nội soi

Còn hiệu lực

56649 000.00.19.H29-201001-0002 200001965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống camera và bộ thiết bị điều khiển dùng trong thủ thuật nội soi

Còn hiệu lực

56650 000.00.17.H39-201028-0001 200000053/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực