STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56721 20000343/CFS-BYT-TB-CT 20000457CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Khẩu trang y tế/ Face mask medical

Còn hiệu lực

56722 20000397/CFS-BYT-TB-CT 20000456CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

56723 000.00.04.G18-200513-0003 20000455CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THÁI BẢO Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

56724 000.00.04.G18-200701-0004 20000454CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M khẩu trang y tế 4 lớp/ 4 Layers Medical face mask

Còn hiệu lực

56725 000.00.04.G18-200626-0011 20000453CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT Khẩu trang y tế/ Medical face mask

Còn hiệu lực

56726 000.00.04.G18-200720-0011 20000452CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

56727 000.00.04.G18-200724-0002 20000451CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

56728 000.00.04.G18-200724-0003 20000450CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Bộ đồ phòng dịch/ Protective clothing against infective agents

Còn hiệu lực

56729 000.00.04.G18-200722-0014 20000449CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

56730 000.00.04.G18-200730-0007 20000448CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRÂN Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực