STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56741 000.00.19.H29-200814-0021 200001389/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

56742 000.00.19.H29-200814-0022 200001390/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ CÁC LOẠI KIM

Còn hiệu lực

56743 000.00.19.H29-200813-0012 200000264/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TUẤN NHUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56744 000.00.19.H29-200814-0004 200000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Còn hiệu lực

56745 000.00.19.H29-200815-0004 200001393/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Máy phân tích da LUMIA ANALYZE

Còn hiệu lực

56746 000.00.19.H29-200814-0013 200001394/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ THĂM DÒ

Còn hiệu lực

56747 000.00.19.H29-200818-0005 200001396/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GLK VIỆT NAM Khẩu trang y tế GLK

Còn hiệu lực

56748 000.00.10.H55-200817-0001 200000002/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

56749 000.00.10.H31-200808-0001 200000037/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56750 000.00.16.H40-200616-0001 200000032/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Bông gạc đắp vết thương

Còn hiệu lực