STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56761 000.00.17.H39-200817-0001 200000040/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56762 000.00.17.H39-200820-0002 200000058/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56763 000.00.19.H26-200818-0016 200000195/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EDGAR Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

56764 000.00.19.H26-200725-0003 200000296/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG

Còn hiệu lực

56765 000.00.19.H26-200824-0021 200001488/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56766 000.00.19.H26-200820-0003 200001491/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN Bộ trang phục phòng, chống dịch (áo choàng)

Còn hiệu lực

56767 000.00.19.H26-200822-0002 200000196/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HIỀN LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56768 000.00.19.H26-200824-0001 200001489/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56769 000.00.19.H26-200824-0002 200001490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56770 000.00.19.H26-200825-0007 200001493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VTS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực