STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56791 000.00.16.H23-200817-0001 200000092/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NHÔM QUANG MINH Khẩu trang y tế Quang Minh

Còn hiệu lực

56792 000.00.16.H23-200813-0001 200000093/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TYZ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56793 000.00.17.H39-200813-0003 200000037/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG NAM VIỆT VN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

56794 000.00.19.H26-200808-0003 200000002/PCBSX-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56795 000.00.19.H29-200807-0007 200000212/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀN MỸ

Còn hiệu lực

56796 000.00.19.H29-200811-0012 200001371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY IN KHẢI HOÀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56797 000.00.19.H29-200812-0001 200001372/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIRACLE Khẩu trang y tế MIRACLE

Còn hiệu lực

56798 000.00.19.H29-200812-0002 200001373/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIRACLE Khẩu trang y tế MIRACLE

Còn hiệu lực

56799 000.00.19.H29-200812-0006 200001374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Mask Gây mê (Face mask (Anaesthetic mask))

Còn hiệu lực

56800 000.00.19.H29-200812-0005 200001375/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ampu giúp thở (bóp bóng)( Manual Resuscitator)

Còn hiệu lực