STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56811 000.00.17.H62-200820-0001 200000012/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56812 000.00.17.H62-200822-0001 200000020/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯỢNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp

Còn hiệu lực

56813 000.00.10.H55-200806-0001 200000010/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế health care face mask

Còn hiệu lực

56814 000.00.10.H55-200807-0002 200000011/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế poke medical health safe

Còn hiệu lực

56815 000.00.10.H55-200817-0002 200000012/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH THIỆN HẢI THÁI NGUYÊN Khẩu trang Y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

56816 000.00.10.H55-200817-0003 200000003/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

56817 000.00.19.H29-200716-0021 200001407/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - KHẨU TRANG Y TẾ MẠNH TRUNG Khẩu trang kháng khuẩn Mạnh Trung- 4 lớp

Còn hiệu lực

56818 000.00.19.H29-200814-0001 200001409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI NGHĨA Khẩu trang y tế SAFER MASK

Còn hiệu lực

56819 000.00.19.H29-200814-0020 200000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC HƯNG PHÁT

Còn hiệu lực

56820 000.00.19.H29-200814-0034 200001410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯƠNG Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực