STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56821 000.00.19.H26-200731-0015 200000285/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NCA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56822 000.00.19.H26-200805-0009 200001439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56823 000.00.19.H26-200814-0001 200001440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi Phytomer Nasal Hygiene

Còn hiệu lực

56824 000.00.19.H26-200813-0009 200001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH KIÊN Khẩu trang y tế Minh Kiên

Còn hiệu lực

56825 000.00.19.H26-200814-0002 200000286/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56826 000.00.19.H26-200813-0017 200000186/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM XNK VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56827 000.00.19.H26-200816-0001 200001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT Khẩu trang y tế ASANTE

Còn hiệu lực

56828 000.00.19.H26-200811-0007 200001444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bàn mổ kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

56829 000.00.19.H26-200810-0005 200001445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Hệ thống tách chiết axit nucleic NES-32

Còn hiệu lực

56830 000.00.19.H26-200807-0002 200000287/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - WINSACOM

Còn hiệu lực