STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56831 000.00.19.H29-200806-0002 200001335/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HDPRO LAND KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

56832 000.00.19.H29-200805-0007 200001336/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Xe lăn cho người tàn tật

Còn hiệu lực

56833 000.00.04.G18-200725-0001 20000390CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE BÓNG NONG MẠCH VÀNH ÁP LỰC CAO/ NON-COMPLIANT PTCA BALLOON CATHETER

Còn hiệu lực

56834 000.00.19.H29-200805-0011 200001337/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Tấm tựa lưng bệnh nhân

Còn hiệu lực

56835 000.00.19.H29-200805-0010 200001338/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Ghế vệ sinh cho người tàn tật

Còn hiệu lực

56836 000.00.19.H29-200805-0008 200001339/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nạng tập đi cho người tàn tật

Còn hiệu lực

56837 000.00.19.H29-200807-0036 200000249/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI TƯỜNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56838 000.00.19.H29-200807-0003 200001340/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

56839 000.00.04.G18-200727-0009 20000389CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực

56840 000.00.19.H29-200807-0004 200001341/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Bộ Trang phục phòng, chống dịch (Áo choàng)

Còn hiệu lực