STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56871 000.00.19.H26-200806-0001 200001415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT LINH HÀ NỘI Khẩu trang y tế 4 lớp AMI

Còn hiệu lực

56872 000.00.19.H26-200805-0014 200001416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN AN PHÁT Dung dịch xịt mũi MARISOL

Còn hiệu lực

56873 000.00.19.H26-200805-0006 200000277/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực

56874 000.00.19.H26-200805-0013 200000278/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG SA

Còn hiệu lực

56875 000.00.19.H26-200805-0012 200001417/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng cho vít nén cố định xương tự tiêu Magnezix CSC 4.8

Còn hiệu lực

56876 000.00.19.H26-200721-0026 200001418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ kít phản ứng giải trình tự chung

Còn hiệu lực

56877 000.00.19.H26-200811-0008 200000179/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH TYZ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56878 000.00.19.H26-200812-0001 200001419/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEWSKY VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56879 000.00.19.H26-200810-0016 200001420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMC VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho thiết bị y tế

Còn hiệu lực

56880 000.00.19.H26-200812-0009 200001421/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ KIM PHÁT Bộ Chân giả cho người cụt dưới gối bàn

Còn hiệu lực